LOGO
  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Protokół kontroli doraźnej - Szkoła Podstawowa w Nowym Kurowie

Protokół kontroli doraźnej sprawdzającej realizację zaleceń, uwag i wniosków wydanych po kontroli doraźnej z dnia 11 kwietnia 2013r.