Warning: Attempt to read property "id" on null in /var/www/bipnew/components/com_govarticle/views/category/view.html.php on line 282

test

tests

Ewa Rawa urodziła się 7 sierpnia 1961 r. w Gorzowie Wlkp. Ukończyła I Liceum Ogólnokształcące w Gorzowie Wlkp., studia pedagogiczne na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego oraz studia podyplomowe w zakresie: Organizacji, Zarządzania i Nadzoru Szkolnego (Uniwersytet Szczeciński), Promocji zdrowia (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu), Edukacji europejskiej (PWSZ w Gorzowie Wlkp.), Ewaluacji Programów Społecznych (Uniwersytet Warszawski), Systemów Zarządzania Jakością (Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp.).

Pracowała jako nauczycielka w Szkole Podstawowej nr 13 w Gorzowie Wlkp. i w Szkole Podstawowej nr 20 w Gorzowie Wlkp. Od 1992 roku pracuje w Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. W czasie pracy w Kuratorium - wizytator, starszy wizytator, zastępca dyrektora wydziału, dyrektor wydziału, Lubuski Wicekurator Oświaty. Jest nauczycielem dyplomowanym oraz ekspertem wchodzącym w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego.

Ewa Rawa za wybitne osiągnięcia została odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem Złotym za Długoletnią Służbę, Odznaczeniem „Za zasługi dla obronności kraju”, Srebrnym Medalem „Za Zasługi dla Policji” oraz wyróżniona wyróżnieniami różnych organizacji.

Obok pracy zawodowej angażuje się w działalność społeczną. Jest wiceprezesem Koła Związku Sybiraków w Gorzowie Wlkp.

Zamężna, ma dwie córki i wnuczkę.

14 marca 2016 roku powołana przez Minister Edukacji Narodowej Annę Zalewską na stanowisko Lubuskiego Kuratora Oświaty.

Katarzyna Pernal-Wyderkiewicz urodziła się 21 maja 1969 roku w Zielonej Górze. W czerwcu 1993 roku ukończyła studia magisterskie – filologię polską na Wydziale Humanistycznym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze, natomiast w czerwcu 1992 roku Studium Teatralne w Warszawie. Ukończyła liczne studia podyplomowe – między innymi: organizacja i zarządzanie oświatą na Wydziale Humanistycznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz kursy kwalifikacyjne. Podczas studiów doraźnie pracowała jako współpracownik w dziale Miejskim Gazety Lubuskiej.