LOGO
  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Przyznane dotacje
Filtr tytułów 
# Tytuł artykułu Autor
1 Porozumienie w sprawie dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2019 r. Jolanta Helicka
2 Weryfikacja dotacji na stypendia i zasiłki szkolne - pilne do 22.02.2019 r. Jolanta Helicka
3 Pilne-podział dotacji na wychowanie przedszkolne na 2019 r. Patryk Ciepły
4 Weryfikacja dotacji na stypendia i zasiłki szkolne - pilne do 06.09.2018 r. Jolanta Helicka
5 Porozumienie dotyczące dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2018 r. Jolanta Helicka
6 Weryfikacja dotacji na stypendia i zasiłki szkolne - pilne do 14.03.2018 r. Jolanta Helicka
7 Pilne - podział dotacji na wychowanie przedszkolne Jolanta Helicka
8 Podział środków na stypendia i zasiłki szkolne od września do grudnia 2017 r. Jolanta Helicka
9 Weryfikacja dotacji na stypendia i zasiłki szkolne wrzesień-grudzień 2017 (do 15.09.2017)" Jolanta Helicka
10 Porozumienie dotyczące dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2017 r. Jolanta Helicka
11 Weryfikacja dotacji na stypendia i zasiłki szkolne od stycznia do czerwca 2017 r.” PILNE do 6 lutego 2017 r. Jolanta Helicka
12 Podział dotacji – wychowanie przedszkolne 2017” PILNE do 3 lutego 2017 r. Jolanta Helicka
13 Podział dotacji na stypendia i zasiłki szkolne od września do grudnia 2016 r. (pilne do 15.09.2016 r.). Jolanta Helicka
14 Porozumienie dotyczące dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników 2016 Jolanta Helicka
15 PILNE !!! Podział dotacji przedszkolnej (do 23.03.2016 r.) Jolanta Helicka
16 Podział dotacji na stypendia i zasiłki szkolne od stycznia do czerwca 2016 r. (do 8 lutego 2016 r.) Jolanta Helicka
17 PILNE!!! Podział dotacji na stypendia i zasiłki szkolne od września do grudnia 2015 r. (do 18.09.2015 r.) Jolanta Helicka
18 Porozumienie dotyczące dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników 2015 Jolanta Helicka
19 PILNE!!! Podział dotacji przedszkolnej (do 16.02.2015 do 11.00) Łukasz Moskaluniec
20 Podział dotacji na stypendia i zasiłki szkolne od stycznia do czerwca 2015 (PILNE do 9 lutego 2015 r.) Jolanta Helicka (Tel. 95 7255003)
21 Podział środków na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych od września do grudnia 2014 r. Jolanta Helicka
22 Porozumienie zawarte dnia 25 marca 2014 r. w sprawie powierzenia Lubuskiemu Kuratorowi Oświaty niektórych zadań dotyczących dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników Krzysztof Kowaluk
23 Wykaz szkół rekomendowanych do otrzymania wsparcia finansowego w ramach programu "Radosna Szkoła" w 2014 r. Mirosława Pietkun (tel. 957255002)
24 Wyjaśnienie w sprawie podstawy ustalenia wysokości dotacji na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014 r. Mirosława Pietkun
25 Dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (PILNE DO 13.02.2014 12:00) Mirosława Pietkun
26 Podział dotacji na stypendia i zasiłki szkolne od stycznia do czerwca 2014 (PILNE do 5 lutego 2014 r.) Łukasz Moskaluniec
27 Wykaz filii szkół podstawowych, którym przyznano dotację w ramach programu "Radosna Szkoła" w 2013r. Mirosława Pietkun (tel. 957255002)
28 Podział dotacji na stypendia i zasiłki szkolne za okres wrzesień-grudzień 2013 Paulina Domańska (tel. 95 725 50 03)
29 Wykaz szkół którym przyznano dotację w ramach programu "Radosna Szkoła" w 2013r. Paulina Domańska (tel. 95 725 50 03)
30 Porozumienie z dnia 15 kwietnia 2013 zawarte między Wojewodą Lubuskim a Lubuskim Kuratorem Oświaty Paulina Domańska (tel. 957255003)
31 Umowa w sprawie wysokości i trybu przekazywania w 2013 roku środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem dla gmin na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz ich rozliczania Paulina Domańska (tel. 957255003)
32 "Radosna Szkoła" - wykaz dotacji przyznanych na 2012r. Mirosława Pietkun (tel. 957255002)
33 Wyniki otwartego konkursu ofert na dofinansowanie wypoczynku letniego Krzysztof Kowaluk
34 "Radosna Szkoła" - wykaz dotacji przyznanych na 2011 r. Drugi nabór wniosków Mirosława Pietkun
35 "Radosna Szkoła" - wykaz dotacji przyznanych na 2011 rok. Mirosława Pietkun
36 "Radosna Szkoła" Wykaz dotacji przyznanych na 2010 rok. Mirosława Pietkun