LOGO
  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Przyznane dotacje
Filtr tytułów 
# Tytuł artykułu Autor
1 Porozumienie dotyczące dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2017 r. Jolanta Helicka
2 Weryfikacja dotacji na stypendia i zasiłki szkolne od stycznia do czerwca 2017 r.” PILNE do 6 lutego 2017 r. Jolanta Helicka
3 Podział dotacji – wychowanie przedszkolne 2017” PILNE do 3 lutego 2017 r. Jolanta Helicka
4 Podział dotacji na stypendia i zasiłki szkolne od września do grudnia 2016 r. (pilne do 15.09.2016 r.). Jolanta Helicka
5 Porozumienie dotyczące dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników 2016 Jolanta Helicka
6 PILNE !!! Podział dotacji przedszkolnej (do 23.03.2016 r.) Jolanta Helicka
7 Podział dotacji na stypendia i zasiłki szkolne od stycznia do czerwca 2016 r. (do 8 lutego 2016 r.) Jolanta Helicka
8 PILNE!!! Podział dotacji na stypendia i zasiłki szkolne od września do grudnia 2015 r. (do 18.09.2015 r.) Jolanta Helicka
9 Porozumienie dotyczące dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników 2015 Jolanta Helicka
10 PILNE!!! Podział dotacji przedszkolnej (do 16.02.2015 do 11.00) Łukasz Moskaluniec
11 Podział dotacji na stypendia i zasiłki szkolne od stycznia do czerwca 2015 (PILNE do 9 lutego 2015 r.) Jolanta Helicka (Tel. 95 7255003)
12 Podział środków na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych od września do grudnia 2014 r. Jolanta Helicka
13 Porozumienie zawarte dnia 25 marca 2014 r. w sprawie powierzenia Lubuskiemu Kuratorowi Oświaty niektórych zadań dotyczących dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników Krzysztof Kowaluk
14 Wykaz szkół rekomendowanych do otrzymania wsparcia finansowego w ramach programu "Radosna Szkoła" w 2014 r. Mirosława Pietkun (tel. 957255002)
15 Wyjaśnienie w sprawie podstawy ustalenia wysokości dotacji na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014 r. Mirosława Pietkun
16 Dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (PILNE DO 13.02.2014 12:00) Mirosława Pietkun
17 Podział dotacji na stypendia i zasiłki szkolne od stycznia do czerwca 2014 (PILNE do 5 lutego 2014 r.) Łukasz Moskaluniec
18 Wykaz filii szkół podstawowych, którym przyznano dotację w ramach programu "Radosna Szkoła" w 2013r. Mirosława Pietkun (tel. 957255002)
19 Podział dotacji na stypendia i zasiłki szkolne za okres wrzesień-grudzień 2013 Paulina Domańska (tel. 95 725 50 03)
20 Wykaz szkół którym przyznano dotację w ramach programu "Radosna Szkoła" w 2013r. Paulina Domańska (tel. 95 725 50 03)
21 Porozumienie z dnia 15 kwietnia 2013 zawarte między Wojewodą Lubuskim a Lubuskim Kuratorem Oświaty Paulina Domańska (tel. 957255003)
22 Umowa w sprawie wysokości i trybu przekazywania w 2013 roku środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem dla gmin na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz ich rozliczania Paulina Domańska (tel. 957255003)
23 "Radosna Szkoła" - wykaz dotacji przyznanych na 2012r. Mirosława Pietkun (tel. 957255002)
24 Wyniki otwartego konkursu ofert na dofinansowanie wypoczynku letniego Krzysztof Kowaluk
25 "Radosna Szkoła" - wykaz dotacji przyznanych na 2011 r. Drugi nabór wniosków Mirosława Pietkun
26 "Radosna Szkoła" - wykaz dotacji przyznanych na 2011 rok. Mirosława Pietkun
27 "Radosna Szkoła" Wykaz dotacji przyznanych na 2010 rok. Mirosława Pietkun