LOGO
  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Wzory wniosków
Filtr tytułów     Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Autor
41 ROZLICZENIE ROCZNE – WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE (do 12.01.2016 r.) Jolanta Helicka
42 ROZLICZENIE ROCZNE 2015 – WYPRAWKA SZKOLNA (do 05.01.2016 r.) Jolanta Helicka
43 Wyprawka szkolna 2015 – ostateczne dane (PILNE do 15.09.2015 r.) Jolanta Helicka (tel. 95 7255003)
44 Pomoc dla uczniów w formie zasiłków losowych na cele edukacyjne oraz wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz zajęć opiekuńczych i terapeutyczno-edukacyjnych w 2015 r. Alicja Górska
45 Kwestionariusz osłony antykorupcyjnej programu „Radosna Szkoła” – edycja 2014. Ewelina Muszyńska (Tel. 95 725 50 02)
46 Wyprawka szkolna 2015 – szacunkowe dane (PILNE do 29.06.2015 r.) Jolanta Helicka
47 Prognoza wysokości środków na dofinansowanie kształcenia młodocianych na lata 2016-2019 Jolanta Helicka (Tel. 95 7255003)
48 Wykorzystanie środków na stypendia i zasiłki szkolne za 2014 rok (PILNE do 17 lutego 2015 r.) Jolanta Helicka (tel. 95 7255003)
49 Rozliczenie roczne środków przeznaczonych na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych za 2014 r. Jolanta Helicka (tel. 95 7255003)
50 Rozliczenie roczne dotacji za 2014 r. Jolanta Helicka (tel. 95 7255003)
51 Rozliczenie roczne za 2014 - Wyprawka szkolna Jolanta Helicka (tel. 95 7255003)
52 Wzory oświadczeń - nabór do służby cywilnej Dominika Fedder (tel. 95 7255005)
53 WYPRAWKA SZKOLNA 2014 - DANE OSTATECZNE (PILNE DO 16.09.2014) Jolanta Helicka (tel. 957255003)
54 Wzór załącznika nr 4 do rozporządzenia MEN w sprawie udzielenia dotacji celowej na wyposażenie szkół Jolanta Helicka (tel. 95 7255003)
55 Pomoc dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne... 2014 Jolanta Helicka (tel. 95 7255003)
56 Kwestionariusz ochrony antykorupcyjnej "Radosna szkoła" 2013 Mirosława Pietkun
57 Wyprawka szkolna 2014 – szacunkowe dane Jolanta Helicka (tel. 95 7255003)
58 Wykorzystanie środków na stypendia i zasiłki szkolne za rok 2013 (sporządzić do 5 lutego 2014 r.) Jolanta Helicka (tel. 95 72 55 003)
59 Rozliczenie dofinansowania pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników za 2013 rok. Jolanta Helicka (tel. 95 72 55 003)
60 Rozliczenie wyprawki szkolnej, dane za 2013 rok (tabela 1, tabela 2) Paulina Domańska (tel. 95 7255003)
 
Strona 3 z 5