LOGO
  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Przetargi

Informacja dotycząca otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci z terenu województwa lubuskiego"

Pobierz : Informacja dotycząca otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci z terenu województwa lubuskiego"

 

Ogłoszenie o zamówieniu – wypoczynek letni 2019 r.

SWIZ

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - opis ośrodka

Załącznik nr 3 - program pobytu

Załącznik nr 4 - wykaz wykonanych usług

Załącznik nr 5 - oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 - wzór umowy

Załącznik nr 1 - do umowy

Załącznik nr 2 do umowy

Załącznik nr 3 - do umowy

Załącznik nr 4 do umowy

 

Informacja dotycząca otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Usługi szkoleniowe w ramach środków na doskonalenie nauczycieli w 2018 roku na terenie województwa lubuskiego ”.

Załącznik: otwarcie ofert

 

Ogłoszenie o zamówieniu – granty edukacyjne 2018 r.

SIWZ

Załącznik nr 1 Tematyka projektów grantowych

Załącznik nr 2 Formularz ofertowy wykonawcy

Załącznik nr 3 Wykaz wykonanych usług

Załącznik nr 4 Harmonogram

Załącznik nr 5 Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 Wzór umowy

Załącznik do umowy wzór rozliczenia

 

Wyjaśnienie treści SIWZ

 

Informacja dotycząca otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci z terenu województwa lubuskiego”.

Pobierz plik: Informacja dotycząca otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci z terenu województwa lubuskiego".

 


Strona 1 z 9