LOGO
  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Rozstrzygnięcia
Filtr tytułów     Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Autor
1 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na usługę społeczną pn. „Wypoczynek letni dla dzieci z terenu województwa lubuskiego w 2019 roku” – po rezygnacji przez dwóch wykonawców z realizacji zadań. Ewelina Błauciak
2 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na usługę społeczną pn. „Wypoczynek letni dla dzieci z terenu województwa lubuskiego w 2019 roku”. Ewelina Błauciak
3 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym pn. „Usługi szkoleniowe w ramach środków na doskonalenie nauczycieli w 2018 roku na terenie województwa lubuskiego”. Ewelina Błauciak (Tel. 95 725 50 02)
4 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym pn. „Wypoczynek letni dla dzieci z terenu województwa lubuskiego w 2018 roku”. Ewelina Błauciak (Tel. 95 725 50 02)
5 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację „Usług szkoleniowych w ramach środków na doskonalenie nauczycieli w 2017 roku na terenie województwa lubuskiego”. Monika Szczecińska (Tel. 95 725 50 02)
6 Zmiana zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin najuboższych, z terenu województwa lubuskiego. Monika Szczecińska (Tel. 95 725 50 02)
7 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin najuboższych, z terenu województwa lubuskiego. Monika Szczecińska (Tel. 95 725 50 02)
8 Sprostowanie informacji - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie serii szkoleń dla nauczycieli oraz przygotowanie materiałów szkoleniowych. Monika Szczecińska (Tel. 95 725 50 02)
9 Zawiadomienie o zmianie terminu podpisania umowy w ramach postępowania przetargowego pod nazwą „Szkolenia dla nauczycieli ”. Monika Szczecińska (Tel. 95 725 50 02)
10 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację szkoleń dla nauczycieli w 2016 roku. Monika Szczecińska (Tel. 95 725 50 02)
11 Zawiadomienie o unieważnieniu zadania nr 3 w przetargu nieograniczonym pn. „Wypoczynek letni dla dzieci z rodzin najuboższych, z terenu województwa lubuskiego”. Monika Szczecińska (Tel. 95 725 50 02)
12 Sprostowanie informacji - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin najuboższych z terenu województwa lubuskiego z dnia 09.06.2016 r. Monika Szczecińska (Tel. 95 725 50 02)
13 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin najuboższych z terenu województwa lubuskiego. Monika Szczecińska (Tel. 95 725 50 02)
14 Zawiadomienie o zmianie terminu podpisania umowy w ramach postępowania przetargowego pod nazwą „Szkolenia dla nauczycieli – lipiec 2015 r.” Ewelina Błauciak (Tel. 95 725 50 02)
15 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację szkoleń dla nauczycieli w 2015 roku. Ewelina Błauciak (Tel. 95 725 50 02)
16 Unieważnienie postępowania w ramach przetargu nieograniczonego na organizację szkoleń dla nauczycieli w 2015 r. Cezary Okulik
17 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin najuboższych z terenu województwa lubuskiego. Ewelina Muszyńska
18 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin najuboższych z terenu województwa lubuskiego. Ewelina Muszyńska (Tel. 95 725 50 02)
19 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pt. „Szkolenia dla nauczycieli” w 2014 r. Krzysztof Kowaluk
20 Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu na organizację wypoczynku letniego w 2014 r. Mirosława Pietkun
 
Strona 1 z 3