Warning: Attempt to read property "id" on null in /var/www/bipnew/components/com_govarticle/views/category/view.html.php on line 282

ROOT

W związku z rozstrzygnięciem otwartego konkursu ofert na dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2024 r. informuję, iż podmioty, którym została przyznana dotacja, będą zobowiązane do zawarcia umów w podanych poniżej terminach. Do podpisania umów są uprawnione wyłącznie osoby zgodne ze stosownymi zapisami w złożonych ofertach.

Osoby reprezentujące podmioty, których oferty zostały wybrane do realizacji ww. zadania, nie mogące z różnych przyczyn stawić się w wyznaczonym terminie i miejscu w celu podpisania umowy, proszone są o kontakt z Panią Moniką Szczecińską – starszym specjalistą Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim (telefon: 95 725 50 29, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) w celu uzgodnienia innego terminu lub formy podpisania umowy.

Nie stawienie się w wyznaczonym terminie bez uprzedniego kontaktu, będzie traktowane jako rezygnacja z przyznanej dotacji.

Przypominam o obowiązku dokonania rejestracji wypoczynku w bazie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Potwierdzenie zgłoszenia  wypoczynku, organizator wypoczynku zobowiązany jest dostarczyć po ogłoszeniu wyników konkursu (przesłać na ww. adres e-mail), nie później jednak, niż do momentu podpisania umowy.

Miejsce i terminy podpisywania umów:

Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Jagiellończyka 10, III piętro,
pokój nr 434, w godz. 10.00 – 14.30.

  • 20 czerwca 2024 r. – zadania rozpoczynające się od 22 do 30 czerwca br.,
  • 26 czerwca 2024 r. – zadania rozpoczynające się od 1 do 15 lipca br.,
  • 4 lipca 2024 r. – zadania rozpoczynające się od 16 do 31 lipca do br.,
  • 11 lipca 2024 r. – zadania rozpoczynające się od 1 do 15 sierpnia br.,
  • 18 lipca 2024 r. – zadania rozpoczynające się od 16 do 31 sierpnia br.

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 25 kwietnia 2024 r. przez Lubuskiego Kuratora Oświaty otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej z terenu województwa lubuskiego w 2024 roku, wpłynęło 86 ofert.

Powołana do rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert Komisja dokonała oceny formalnej i merytorycznej wszystkich ofert, które wpłynęły do Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. do dnia 17 maja 2023 r., do godziny 15:00.

Komisja szczegółowo przeanalizowała złożone oferty. Ocenianej ofercie można było przyznać maksymalnie 60 punktów. Aby otrzymać dofinansowanie, oferta powinna otrzymać co najmniej 32 punkty. Stwierdzono, że:

- w odpowiedzi na ogłoszony konkurs wpłynęło 86 ofert;

- 54 oferty zostały pozytywnie ocenione wg kryteriów zawartych w ogłoszeniu Lubuskiego Kuratora Oświaty;

- 32 oferty nie spełniały wymogów określonych w ogłoszeniu – zostały odrzucone ze względów formalnych lub merytorycznych;

- 40 ofert uzyskało dofinansowanie (łączna wartość dotacji 839 550,00 zł);

- 5 ofertom nie przyznano dofinansowania ze względu na brak środków finansowych (łączna wartość dotacji 68 028,00 zł);

- 9 ofert pozytywnie ocenionych niedofinansowano ze względu na brak wystarczającej ilości punktów (poniżej 32).

Podmioty, którym została przyznana dotacja, będą zobowiązane do zawarcia umowy.  Terminy podpisywania umów zostaną wyznaczone do dnia 14 czerwca 2024 r. na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp.

Przypominam o obowiązku dokonania rejestracji wypoczynku w bazie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Zaświadczenie o zgłoszeniu  wypoczynku organizator wypoczynku zobowiązany jest dostarczyć po ogłoszeniu wyników konkursu (przesłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ), nie później jednak, niż do momentu podpisania umowy (zgodnie z § 9 ust. 2 ogłoszenia otwartego konkursu ofert).

Podkategorie