Na ogłoszony otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej z terenu województwa lubuskiego w 2021 roku, wpłynęły 102 oferty. W terminie składania ofert wycofano z udziału w otwartym konkursie 13 ofert. Po dokonaniu analizy stwierdzono, że 35 ofert nie spełnia wymogów formalnych lub merytorycznych. Natomiast 54 oferty, które spełniały wymagania formalne i merytoryczne, uzyskały minimalny próg 28 pkt. Dofinansowanie przyznano 54 ofertom w całości.

Wykaz ofert dofinansowanych znajduje się w załączniku poniżej.

Informuję, iż podmioty, którym została przyznana dotacja, będą zobowiązane do zawarcia umowy, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, obowiązujących w czasie trwania epidemii koronawirusa.

Miejsce i terminy podpisywania umów zostaną ogłoszone do 02.06.2021 r. na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim, dlatego proszę śledzić jej treść.

Przypominam o obowiązku dokonania rejestracji wypoczynku w bazie Ministerstwa Edukacji i Nauki. Zaświadczenie o zgłoszeniu  wypoczynku organizator wypoczynku zobowiązany jest dostarczyć po ogłoszeniu wyników konkursu, nie później jednak, niż do momentu podpisania umowy (zgodnie z § 9 ust. 2 ogłoszenia otwartego konkursu ofert)

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Oferty dofinansowane pdf 395.64 KB Patryk Ciepły
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
piątek, 21 maj 2021 13:01 Patryk Ciepły