W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 14 kwietnia 2022 r. przez Lubuskiego Kuratora Oświaty otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej z terenu województwa lubuskiego w 2022 roku, wpłynęło 97 ofert.

 

Powołana do rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert Komisja dokonała oceny formalnej i merytorycznej wszystkich ofert, które wpłynęły do Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. do dnia 6 maja 2022 r., do godziny 15:00.

Komisja szczegółowo przeanalizowała złożone oferty. Ocenianej ofercie można było przyznać maksymalnie 55 punktów. Aby otrzymać dofinansowanie, oferta powinna otrzymać co najmniej 28 punktów. Stwierdzono, że:

 - 2 oferty wycofano z udziału w otwartym konkursie ofert w terminie składania ofert;

- 32 oferty nie spełniły wymogów formalnych lub merytorycznych ogłoszenia o otwartym konkursie ofert;

- 63 oferty spełniły wymagania formalne i merytoryczne ogłoszenia o otwartym konkursie ofert;

- 62 oferty uzyskały minimalny próg 28 pkt.

 Dofinansowanie przyznano 62 ofertom  w całości.

Wykaz ofert dofinansowanych znajduje się w załączniku poniżej.

 

Podmioty, którym została przyznana dotacja, będą zobowiązane do zawarcia umowy w podanych poniżej terminach. Do podpisania umów są uprawnione wyłącznie osoby zgodne ze stosownymi  zapisami  w złożonych ofertach.

Osoby reprezentujące podmioty, których oferty zostały wybrane do realizacji ww. zadania, nie mogące z różnych przyczyn stawić się w wyznaczonym terminie i miejscu, proszone są o kontakt z Panią Moniką Szczecińską – starszym specjalistą Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim (telefon: 95 725 50 29, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.), w celu uzgodnienia innego terminu lub formy podpisania umowy.

Nie stawienie się w wyznaczonym terminie, będzie traktowane jako rezygnacja z przyznanej dotacji.

 

Przypominam o obowiązku dokonania rejestracji wypoczynku w bazie Ministerstwa Edukacji i Nauki. Zaświadczenie o zgłoszeniu  wypoczynku organizator wypoczynku zobowiązany jest dostarczyć po ogłoszeniu wyników konkursu (przesłać na ww. adres e-mail), nie później jednak, niż do momentu podpisania umowy (zgodnie z § 9 ust. 2 ogłoszenia otwartego konkursu ofert).

 

 

Miejsce i terminy podpisywania umów:

Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Jagiellończyka 10, III piętro,
pokój nr 416, w godz. 10.00 – 14.30.

20 czerwca 2022 r. – zadania rozpoczynające się od 25 czerwca do 3 lipca br.,
21 czerwca 2022 r. – zadania rozpoczynające się od 4 do 10 lipca br.,
22 czerwca 2022 r. – zadania rozpoczynające się od 11 do 17 lipca br.,
23 czerwca 2022 r. – zadania rozpoczynające się od 18 do 31 lipca br.,
24 czerwca 2022 r. – zadania rozpoczynające się od 1 do 14 sierpnia br.,
27 czerwca 2022 r. – zadania rozpoczynające się od 15 sierpnia br.
 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
wyniki – oferty dofinansowane 2022. pdf 430.19 KB Patryk Ciepły
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 31 maj 2022 14:43 Patryk Ciepły